AKASYA DEPO

Paradan kazanın, Yerden kazanın, Zamandan Kazanın, Rahatınız bozulmasın.


Yield

Türkiye’de AKASYA DEPOLAMA

Toplamda 5.000 metrekare depo alanına sahip olan AKASYA DEPO bünyesinde 67 personel  çalıştırmaktadır. Tüm Türkiye’de aktif şekilde çalışmalarına devam ediyoruz ve sektördeki en güvenilir ve işini temiz yapan EŞYA DEPO’suyuz.

akasya-depolama-turk

Akasya Depo Yönetimi Genel Müdür İLKER AYILMAZDIR; ”Türkiye genelinde en başta geliyoruz. Çalışma sistemimizde hiçbir aksaklık olmadan eşyaları aldığımız gibi teslim ediyoruz. Depolarımızda iyi kaliteyi en uygun fiyata sağlıyoruz. Diğer şehirlerde daha pahalı olan depolama ücretlerini biz minimuma düşürerek müşterilerimize ayrıcalıklı olduklarını hissettiriyoruz.” dedi.

Tecrübeli sürücülerimizin kurs ve sertifikaları bulunmaktadır. Yeni alımlarda ise belirli kurslar verilerek eğitimleri tamamlanıyor. Ayrıca çalışan sürücülere belirli aralıklarda Trafik Şube Müdürlüğü tarafından eğitim almayı zorunlu kılıyoruz.

Bildiğiniz gibi ar­tık bu ­gü­n’ün Türkiyesi çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler ulaşımı hızlandırmıştır. Her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Bu ekonomik yarışta müşterilerimizi sıkmayacak fiyatlara inanılmaz depo alanları sunuyoruz.

Mev­cut Türkiye dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Biz AKASYA DEPO OLARAK +1 oda konusunda üzerimize düşen görevi yağtıgımıza inanıyor ve diğer sektörlerdeki firmalarıda ekonomiklik konusunda desteğe davet ediyoruz.

Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dard­lar ha­li­ne gel­miş­tir.

AKASYA DEPO Kalite standartları TSE standartlarındadır. Taşıma personeller, Araç şöförleri, Müşteri temsilcileri, Depo sorumluları, Eşya takip personelleri ve Güvenlik görevlilerimiz a’dan z’ye şirketimizinde bulunan herkez tam teşekküllüdür.


"Merhaba, AKASYA DEPO YÖNETİMİ ; Öncelikle müşteri temsilcilerinden tutunda, eşyaları taşıyan personellere kadar çok ilgili, saygılı ve sistemli bir ekip olduğunuzu belirtmek isterim. Eşyalarımı AKASYA DEPO'da depoladığım için kendimi şanslı hissediyorum. TEŞEKKÜRLER AKASYA DEPO "
- Özge YILMAZ
Ataşehir, İstanbul
  TÜRKİYE


"EVET, + 1 Oda kiralayı düşünüyordum ve kararsızdım. AKASYA DEPO ile tanışma fırsatım oldu. Telefon ile kendilerine ulaştım. Güzel ve açıklayıcı bir diyalog oldu ve karar vermeme yardımcı oldular. Şimdi evimde bulunan ve çok nadir kullandığım benim için özel olan eşyalarımı AKASYA DEPO ile muhafaza ediyorum."
- Cenk KOSOVALI
Kadıköy, İstanbul
  TÜRKİYE© AKASYA DEPO 1990-2015. Tüm Hakları Saklıdır.

Depolama Akasya eşya depolama eşya depolama depolama eşya depolama fiyatları eşya depolama firmaları depolama fiyatları depolama firmaları Depolama